MSTIVÁ KANTILÉNA

(slovansky zádumčivě)
Můj manžel mě zlobí
Nechce mejt nádobí
Pořád kolem sebe jenom plive
Myslí si že ho to zdobí

Můj manžel mě sere
Nevaří, nepere
Vůbec neposlouchá, nahlas zíve
a noviny čte, když žere

(skandovaně, dupajíce na stolech, ruku se zatnutou pěstí šikmo vzhůru vytrčenou vpřed)
Povstaňte ženy do šiku
Utečte od svých tatíků
Rozvrátíme našim falokratům republiku

Můj manžel má kecy
když spravuje věci
Směje se, že neudržím hasák
Že se hodím jenom k peci

Z manžela mám vrásky
Hambatý obrázky
prohlíží si v časopisech, prasák
Není hoden mojí lásky

(a opět na stoly:)
Povstaňte...

Večer mívá vždycky
choutky erotický
Leze po mě jako po matraci
Netuší, jak je komický

Šlape bez ostychu
v botech po tépichu
Když je sťatej na záchodě zvrací
Pneumatiku má na břichu

(hup na stůl a mávat pěstičkami:)
Povstaňte...

Chci se zbavit samce
Zabalím mu rance
Najdu k sobě jinou milou ženu
Radostí se dám do tance

Je jiná nátura
ve stoje nečůrá
nemyslí na styk za každou cenu
Žena s ženou - hurá hurá
URA!

(rusky rozhodně, pochodovat doporučeno:)
|:Ura ura ura! Vystrčíme drápy
Za vůdkyní Carol B. půjdeme na chlapy!:|


home * poskládaná slova