ZMOKLÝ KUŘE

Rychle se derou stonky za sluncem
Sněhový pláně mizí pod vodou
To síla života se opájí svobodou
Tak začíná
Jaro
Jemu vstříc nevyběhne nikdo z nás
Nás potěší jen městskejch ptáků hlas
Tvý bříško rostoucí tělu volnost nedává
Co ráda máš
Prohrává

Jak zmoklý kuře městem táhneš
Chodíš závidět k nádražím
Svou usku dlouho nevytáhneš
O úsměv tvůj se nesnažím

Snad jednou, až přivykne na náš svět
Na modrou nebe, zelenou trávy
Chytře se podívá tvý dítě mrňavý a řekne ti
Mámo
Seženeš celtovinu, jehlu, nit
A strašně malou usku začneš šít
A rychle všichni ven, už skončilo čekání
Zas lesy zvou k setkání