DIVNÝ LÉTO

Bylo horký léto a všude samej květ
Já tenkrát jezdil s tankem, bylo mi dvacet let
Tenkrát na sklonku léta, v ránu mlhavým
Se začal divnej příběh, co vám teď vyprávím

Velitel mě vzbudil, a řek mi Hochu vstaň
Sežeň si posádku a připravte si zbraň
Nebudem teď delší dobu zde v kasárnách
Ucejtíš zas jednou, jak voní střelnej prach

Ve všech armádách mají nepříjemnej řád
Musíš plnit rozkaz a ne se vyptávat
Taky já se neptal a tak jsem nevěděl
Nač je třeba tolik vojáků a děl

Vyjeli jsme první do cizích ulic
O účelu cesty nevěděli jsme nic
Zachvíli se náš tank ke středu města hnal
Přestože dav lidí silnici lemoval

Proč ti okolní lidé nevědí, co jsme zač
Proč hryzají se do rtů a potlačují pláč
Proč hrozí na nás pěstí a slzy v očích maj
Vždyť vezem jim svobodu
Tak proč nás nevítaj

Teď už jsem dávno doma a léta plynou dál
To město a tu zemi jsem nikdy nepoznal
Jsem voják, tak vím dobře, lépe než vy snad
Že musím plnit rozkaz a ne se vyptávat


home * poskládaná slova